h

Marcogas

9 oktober 2016

Marcogas Bakel veel gevaarlijker dan de mileuvergunning aangeeft

Foto: SP Gemert-Bakel

BAKEL - Op 14 september 2016 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan, over de op 12 mei 2015 verstrekte milieuvergunning aan Marcogas in Bakel voor de uitbreiding tot 180 ton gasopslag.

Lees verder
8 april 2016

Laten we het vooral eerlijk houden als het om Marcogas gaat

De afgelopen dagen zijn in de verschillende media berichten verschenen over de noodzaak om voortaan een omgevingsvergunning aan te vragen voor evenementen rondom Marcogas in Bakel. Het ED schrijft: “Niet alleen Kindervakantiewerk Bakel baalt van de extra vergunning die ieder jaar moet worden aangevraagd, maar de gemeente Gemert-Bakel ook”. Dat de verenigingen en de organisatoren van evenementen hier niet blij mee zijn is begrijpelijk. Zij worden van de ene op de andere dag opgezadeld met een aanvullende procedure die veel tijd en energie kost en waarvan de uitkomst nog allerminst zeker is. Dat de gemeente hiervan baalt kunnen we afdoen als “theater”.

Lees verder
11 juni 2015

Hoe serieus neemt de gemeente onze veiligheid?

Foto: SP Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL -Zondag 31 mei was een dag waarop de gemeente had kunnen laten zien dat zij de veiligheid van haar burgers serieus neemt. Al jaren wordt door actiegroepen gestreden tegen de aanwezigheid van Marcogas. Dit bedrijf aan de Bernhardstraat in Bakel houdt zich bezig met het verkopen en distribueren van propaan, butaan en industriële gassen en staat sinds medio 2011 op de lijst van meest gevaarlijke BRZO bedrijven in Nederland.

Lees verder
12 januari 2015

Zeker 45 mensen pleiten voor veilig wonen in Bakel

Zeker 45 mensen hebben bij het college van B&W gepleit voor veilig wonen in Bakel. Dit in de vorm van een zienswijze op de ontwerpmilieuvergunning voor het bedrijf Marcogas. De bal ligt nu opnieuw bij het college van CDA, Dorpspartij en Realisten.

Lees verder
23 december 2014

Bakel, vermijd zelf de kans op 200 doden en vele gewonden

Foto: SP Gemert-Bakel / www.gemert-bakel.sp.nl

Als het nieuwe Marcogas  “ploft” dan vallen er circa 200 doden in Bakel. Grote kans dat het om kinderen gaat, bijvoorbeeld in het Jeugdhuis of op de sportvelden. Dat staat in een risicoanalyse voor de milieuvergunning voor het bedrijf. De kans dat het ploft is zeer klein, zegt de gemeente. Maar de gemeente zegt wel meer. Als iets eens in de honderd jaar gebeurt kan het ook volgende week plaatsvinden. Voor de inwoners van Bakel is er dus alle reden om massaal bezwaar te maken tegen het plan van B&W om een milieuvergunning te verlenen aan Marcogas. Dat vindt de SP Gemert-Bakel.  Want als Marcogas ploft, dan ploft Bakel mee. Zienswijzen indienen kan nog tot en met vrijdag 2 januari.

Lees verder

U bent hier