h

Welkom bij SP Gemert-Bakel

Welkom op de site van de SP afdeling Gemert-Bakel.
Een partij waarbij menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit hoog in het vaandel staan.


SP-café over intensieve veehouderij en gezondheid

Programma: voor de pauze komen er drie sprekers. Dit  zijn vertegenwoordigers vanuit politiek, burgers en boeren. Na de pauze  kunnen er vragen gesteld worden en een panel van deskundigen gaat proberen deze vragen te beantwoorden.

De avond is bedoeld voor iedereen in Gemert-Bakel. De zaal is open vanaf 19:00 uur.

Wij heten u van harte welkom.

Lees verder
15 september 2017

Superzondag voor SP Gemert-Bakel op Gemert Mert 2017

Foto: SP

SP Gemert-Bakel was prominent aanwezig op Gemert Mert. Het grote nieuws was natuurlijk dat de lokale SP afdeling voor het eerst gaat meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Lees verder
14 september 2017

SP Gemert-Bakel in Eindhovens Dagblad

GEMERT - Kiezers in Gemert-Bakel kunnen in maart volgend jaar voor het eerst een stem op de SP uitbrengen. De socialisten nemen dan deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De lijsttrekker moet nog gekozen worden. Eén van de gegadigden is oud-huisarts Jan Hoevenaars uit Elsendorp.

Lees verder
8 september 2017

SP doet mee aan raadsverkiezing in Gemert-Bakel

In Gemerts Niewsblad van 8 september 2017 geven Jan Hoevenaars en Marius Vos uitleg over de deelname van SP afd Gemert-Bakel aan de komende gemeenteraadsverkiezing in maart 2018.

Lees verder

Ledenvergadering deelname raadsverkiezing 2018

Het afdelingsbestuur heeft besloten om mee te gaan doen met de raadsverkiezingen van 2018.

Dit betekent veel werk waaronder kandidatenlijst samenstellen, programma maken, campagne opzetten, enz. Veel moet besproken en vastgesteld worden door de ledenvergadering van de afdeling.

Daarom worden de leden van harte (en misschien ook wel een beetje dringend) uitgenodigd voor deze ledenvergadering. We doen dan de aftrap en willen van jullie o.a. ideeën en programmavoorstellen horen en mogelijke kandidaatstelling.

Lees verder
8 september 2017

Aan de leden van de SP afdeling Gemert-Bakel

In onze laatste ledenvergadering in maart is aan de vergadering de vraag gesteld of we mogelijk mee zouden moeten gaan doen met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Lees verder
20 juli 2017

Van Muizenhol naar geitenhol naar rattenhol

Eindelijk heeft een overheid het gezondheidsbelang van mensen voor laten gaan op economische belang. Provinciale Staten van Noord-Brabant geven tot 2020 geen vergunningen meer af voor het bouwen van nieuwe geitenstallen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen in de
buurt van geitenstallen een te groot risico lopen op longinfecties. Daarom komt er voorlopig geen geitenstal aan Muizenhol in Bakel.

Lees verder
10 juli 2017

Politiek moet bestaande kracht van kasteel en groen versterken

Foto: SP

De kwaliteit van een kasteel  zit ‘m vooral in het contrast van het oude gebouw met zijn grote groene, meestal stille omgeving.  In die vaste situatie van eeuwen wordt de tijd als het ware stilgezet, terwijl er toch genoeg leven “van nu” in en buiten de gebouwen is . De ziel en identiteit van Gemert zit hem voor een groot deel in het Duits Ordens kasteel en de omgeving, al eeuwen lang. De focus voor de toekomst van die ziel en identiteit van Gemert zou moeten liggen op versterking van het bestaande kasteelgebouw. En op versterking van de groene omgeving. Die combinatie versterkt het hele dorp Gemert.

Lees verder