h

Welkom bij SP Gemert-Bakel

Welkom op de site van de SP afdeling Gemert-Bakel.
Een partij waarbij menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit hoog in het vaandel staan.


20 juli 2017

Van Muizenhol naar geitenhol naar rattenhol

Eindelijk heeft een overheid het gezondheidsbelang van mensen voor laten gaan op economische belang. Provinciale Staten van Noord-Brabant geven tot 2020 geen vergunningen meer af voor het bouwen van nieuwe geitenstallen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen in de
buurt van geitenstallen een te groot risico lopen op longinfecties. Daarom komt er voorlopig geen geitenstal aan Muizenhol in Bakel.

Lees verder
10 juli 2017

Politiek moet bestaande kracht van kasteel en groen versterken

Foto: SP

De kwaliteit van een kasteel  zit ‘m vooral in het contrast van het oude gebouw met zijn grote groene, meestal stille omgeving.  In die vaste situatie van eeuwen wordt de tijd als het ware stilgezet, terwijl er toch genoeg leven “van nu” in en buiten de gebouwen is . De ziel en identiteit van Gemert zit hem voor een groot deel in het Duits Ordens kasteel en de omgeving, al eeuwen lang. De focus voor de toekomst van die ziel en identiteit van Gemert zou moeten liggen op versterking van het bestaande kasteelgebouw. En op versterking van de groene omgeving. Die combinatie versterkt het hele dorp Gemert.

Lees verder
23 juni 2017

Voormalig wethouder rechtvaardigt immoreel gedrag

Je houdt het niet voor mogelijk! Oud-wethouder Hoppezak vindt dat hij terecht gebruik maakt van de wachtgeldregeling voor bestuurders. Een regeling die bedoeld is om bestuurders die ongewild hun baan kwijtraken een garantie op inkomen te geven. Net als de WW voor werknemers.

Lees verder
12 april 2017

Wordt Muizenhol misschien toch een geitenhol?

Eerst een compliment aan de gemeente. Op 2 december 2016 stuurde de SP-afd. Gemert-Bakel een brief met een aantal vragen aan B&W over het houden van geiten. Op 28 maart j.l. kregen we antwoord van de gemeente, waarvan akte. Heeft het publiekelijk aankaarten via het Gemerts Nieuwsblad van het feit dat antwoord uitbleef toch geholpen?

Lees verder
21 maart 2017

Dank aan SP-stemmers

Onze oproep om te komen stemmen voor de 2de Kamerverkiezingen heeft mede bijgedragen tot een massale opkomst. Ruim 80% van de stemgerechtigden in onze gemeente is gaan stemmen.

Lees verder
10 maart 2017

Video met Lilian Marijnissen over Nationaal Zorgfonds

Start de video door op de afbeelding te klikken. 

Lees verder
2 maart 2017

Wie vindt onze campagneborden toch zo leuk?

De Mortel is een sympathieke en mooie dorpskern. Helaas gebeuren er wel eens minder leuke dingen. Niet dat het een ramp is, maar het verwijderen van een campagnebord is geen grootse daad. Toch gebeurt het in De Mortel en dan komt de vraag op: WAAROM?

Lees verder
4 februari 2017

Ook SP moet lang op antwoorden van gemeente wachten.

Tijdens de raadsvergadering van 2 febr. gaf een raadslid aan dat hij nog steeds wacht op beantwoording van vragen door B&W, die hij eind november had gesteld.

Lees verder
14 januari 2017

SP stelt vragen over gezondheid en geitenhouderij

De SP Gemert-Bakel heeft begin december 2016 vragen gesteld aan B&W van Gemert-Bakel over geitenhouderijen en gezondheid van de inwoners.
De brief vind je <HIER>.

Lees verder