h

Welkom bij SP Gemert-Bakel

Welkom op de site van de SP afdeling Gemert-Bakel.
Een partij waarbij menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit hoog in het vaandel staan.


4 mei 2020

ENQUÊTE OPENBAAR VERVOER

Foto: SP

Omdat de SP uit verschillende hoeken berichten krijgt over verslechtering van de kwaliteit van het openbaar vervoer, starten wij een onderzoek naar de ervaringen van reizigers en niet-reizigers.

Lees verder
29 april 2020

ONZE ZORG VERDIENT MEER DAN ALLEEN APPLAUS

Foto: SP

Zorgverleners verdienen onze grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het coronavirus te bestrijden. Deze crisis laat ons weer zien hoe belangrijk goede zorg is.

Lees verder
29 april 2020

Stop de huurverhoging

Juist in de coronacrisis komen mensen in de problemen door een hogere energierekening, hoge huurprijzen of de staat van hun woning. Ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. We betaalden al veel te veel en we gaan straks nóg meer betalen.

Lees verder
3 april 2020

Applaus voor de helden ..... Maar wat daarna?

Een van de meeste ervaren bestuurders van de SP, de wethouder van Heerlen, geeft zijn kijk op de huidige coronacrisis. Hij laat zien waar het neoliberale beleid van de afgelopen 4 decennia toe heeft geleid.

Lees verder
20 december 2019

Meldpunt nieuwe dienstregeling

Er komen al veel klachten binnen over de nieuwe dienstregeling. Reizen van 25 minuten die nu ruim 1 uur duren, plekken die niet meer zonder gebruik te maken van een taxi bereikbaar zijn, etc.
Op andere routes zijn er juist verbeteringen.

Lees verder
4 november 2019

Verder zonder SP fractie

In het Gemerts Nieuwsblad en het ED was al eerder te lezen dat de SP fractie in de gemeenteraad uit de SP gestapt is en verder gaat als een lokale partij. De 3 fractieleden konden niet langer leven met het idee dat ze nu veel energie investeren in het raadswerk en de kans lopen een volgende keer niet met de raadsverkiezingen mee te mogen doen. Ze ontlenen deze gedachte aan het feit dat de SP een actiepartij is en naast het politieke werk ook de straat op gaat. De consequentie voor de raadsleden is dat ze hun lidmaatschap van de SP op hebben gezegd.

Lees verder
1 november 2019

Naam nieuwe partij: “Sociaal Gemert-Bakel”.

De afgelopen 16 maanden heeft de SP Gemert-Bakel hard gewerkt binnen de gemeenteraad en zich sterk ingezet voor de burger. Het is inmiddels voor iedereen helder dat het belangrijk is om in de gemeenteraad een socialer gezicht te laten zien. Dus structureel denken vanuit de belangen van de burgers.

Lees verder
19 september 2019

Aan de slag met Global Goals?

In het Gemerts Nieuwsblad van 13 september j.l. laat het CDA Gemert-Bakel weten dat zij de Global Goals onderschrijft. We gaan er van uit dat het bijbehorende “Sustainable Development( Duurzame Ontwikkeling)” niet met opzet achterwege is gelaten, want daar gaan deze  “Wereldwijde Doelen” nou juist om.

Lees verder
9 september 2019

Natuur in het dorp niet (alleen) voor de lol

De laatste tijd horen we regelmatig alarmerende geluiden over de toestand van onze natuur. De  insecten stand (o.a. bijen) holt achteruit, evenals die van akker-en weidevogels. Daar tegenover staat het oprukken van eikenprocessierups en de teek. Er is een toename van, voor onze eigen natuur schadelijke, invasieve exoten, die voor veel overlast en extra kosten van bestrijding zorgen (bijv. de Japanse Duizendknoop).

Lees verder
8 juli 2019

Gemert-Bakel lijdt nederlaag

Het ging er heet aan toe in de vergadering van de Gemeenteraad donderdag 2 juli. In het begin leek het nogal mee te vallen omdat ondermeer het punt Groeskuilenstraat (wij schreven daar vorige week al over) van de agenda afgevoerd werd. De reden? Er is grote onzekerheid ontstaan over allerlei plannen doordat de Raad van State een streep gezet heeft door de zogenaamde PAS regeling (Programma Aanpak Stikstof). 

Lees verder

Pagina's