h

Gemert-Bakel lijdt nederlaag

8 juli 2019

Gemert-Bakel lijdt nederlaag

Het ging er heet aan toe in de vergadering van de Gemeenteraad donderdag 2 juli. In het begin leek het nogal mee te vallen omdat ondermeer het punt Groeskuilenstraat (wij schreven daar vorige week al over) van de agenda afgevoerd werd. De reden? Er is grote onzekerheid ontstaan over allerlei plannen doordat de Raad van State een streep gezet heeft door de zogenaamde PAS regeling (Programma Aanpak Stikstof). 

Het verband met de voorgenomen bouw aan de Groeskuilenstraat en de mogelijk daardoor toenemende wateroverlast aan het Schutsveld ontgaat ons eerlijk gezegd. Hoe dan ook komt het de betreffende wethouder van Extel wel goed uit dat er nu uitstel is. Zonder gezichtsverlies kan de uitspraak van het nog lopende Hoger Beroep m.b.t. de wateroverlast aan het Schutsveld afgewacht worden. Een pas dus, maar dan nu op de plaats. 

Blijft er nog een andere PAS over, n.l. de Problematische Aanpak Schutsveld.  Het begon met de bouw van Ripsoever-zuid (om meerdere reden een stedenbouwkundig gedrocht maar dat terzijde). Na de zeer forse ophoging van het terrein is er wateroverlast aan het Schutsveld ontstaan. Die is in feite nooit afdoende en voor de bewoners bevredigend opgelost. En tot op heden wordt het probleem door de Gemeente vooral gebagatelliseerd. Het is buitengewoon jammer dat dit soort conflicten voor de rechter uitgevochten moet worden. Hoe de uitspraak ook zal zijn, er is veel kapot gemaakt in de relatie tussen bewoners en politiek. De SP Gemert-Bakel vindt dat de zittende coalitie van CDA en Dorpspartij de nu ontstane adempauze zou moeten aangrijpen om met de omwonenden van het plan Groeskuilen tot een voor iedereen acceptabele oplossing te komen.

De kans dat dit gebeurt, lijkt bijzonder klein als we kijken naar de gang van zaken rond het zwembad, voorafgaand en tijdens dezelfde raadsvergadering. CDA en Dorpspartij stelden zich als een gesloten en ontoegankelijk blok op waardoor het plan vanuit de Gemertse zwemverenigingen definitief afgeserveerd werd. We schreven al eerder dat dit een grote gemiste kans is. Als er ooit een moment was om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen, dan was het nu wel.  Wat blijft hangen is dat je als burger hoog of laag kunt springen, maar dat uiteindelijk onduidelijke krachten bepalen wat er beslist wordt.  Onduidelijk ja, want hoewel CDA en Dorpspartij vóór het huidige besluit waren, blijf je je toch afvragen wie hier nu precies beter van worden.  Het beroep op de financiële situatie is dubieus omdat op andere terreinen wel financiële risico’s genomen worden.

Al met al zijn de inwoners van Gemert-Bakel naar de mening van de SP Gemert-Bakel hier de grote verliezers. Hen hangt bovendien alweer een bijna zekere verhoging van de OZB boven het hoofd van 10 %. Alsof het geld de mensen op de rug groeit. Waar eindigt dit alsmaar verhogen van de OZB ? En de regering maar roepen dat de koopkracht verbeterd wordt! Misschien kan het lokale CDA met hun beweerde korte lijnen naar de landelijke politiek daar eens iets aan doen?

 

Jan Bekx

SP Gemert - Bakel

Reactie toevoegen

U bent hier