h

Bereikbaarheid en Leefbaarheid

20 december 2019

Meldpunt nieuwe dienstregeling

Er komen al veel klachten binnen over de nieuwe dienstregeling. Reizen van 25 minuten die nu ruim 1 uur duren, plekken die niet meer zonder gebruik te maken van een taxi bereikbaar zijn, etc.
Op andere routes zijn er juist verbeteringen.

Lees verder
3 oktober 2019

Over Grote “Ergernissen”

Natuurlijk, hondenpoep is vervelend. En losliggende tegels en hobbels in fietspaden zijn ook ergerlijk. Maar zeg eens eerlijk: “Ligt u daar ’s nachts wakker van?” Vindt u dat dit soort zaken de kwaliteit van uw leven aantasten of zelfs levensbedreigend zijn?

Lees verder
19 september 2019

Aan de slag met Global Goals?

In het Gemerts Nieuwsblad van 13 september j.l. laat het CDA Gemert-Bakel weten dat zij de Global Goals onderschrijft. We gaan er van uit dat het bijbehorende “Sustainable Development( Duurzame Ontwikkeling)” niet met opzet achterwege is gelaten, want daar gaan deze  “Wereldwijde Doelen” nou juist om.

Lees verder
8 juli 2019

Gemert-Bakel lijdt nederlaag

Het ging er heet aan toe in de vergadering van de Gemeenteraad donderdag 2 juli. In het begin leek het nogal mee te vallen omdat ondermeer het punt Groeskuilenstraat (wij schreven daar vorige week al over) van de agenda afgevoerd werd. De reden? Er is grote onzekerheid ontstaan over allerlei plannen doordat de Raad van State een streep gezet heeft door de zogenaamde PAS regeling (Programma Aanpak Stikstof). 

Lees verder
7 juli 2019

Nattigheid......

Ondanks de droogte speelt water in de gemeentepolitiek momenteel een hoofdrol. Allereerst gaat het dan natuurlijk over het zwembad. Het college van B&W heeft besloten om met Fitland in zee te gaan. Het argument is dat het plan van de Gemertse Watervrienden financieel te weinig zekerheid biedt bij eventuele toekomstige exploitatietekorten. Opvallend is dat hier een puur financiële  redenering gevolgd wordt. Als SP Gemert-Bakel vinden wij dat je geen betere waarborg kunt hebben dat dat een project door de eigen bevolking gedragen en ondersteund wordt. Zij zal er in de toekomst alles aan doen om het schip drijvende te houden. Het is immers hun project! Het college heeft kennelijk weinig vertrouwen in de eigen inwoners. En het mist een vette kans om te laten zien dat wat burgers vinden en graag willen er toe doet! Kortom bepaald geen spetterend beleid!

Lees verder
19 maart 2018

SP KIEST VOOR BEREIKBAARHEID EN LEEFBAARHEID

Een goed bereikbare stad en leefbare dorpen en woonwijken: wie wil dat niet? Om dit te bereiken bestaat er niet slechts een simpele oplossing maar moet je verschillende dingen tegelijk doen. Volgens de SP is dit heel goed mogelijk en zijn we in onze regio goed op weg!

Lees verder

U bent hier