h

Nattigheid......

7 juli 2019

Nattigheid......

Ondanks de droogte speelt water in de gemeentepolitiek momenteel een hoofdrol. Allereerst gaat het dan natuurlijk over het zwembad. Het college van B&W heeft besloten om met Fitland in zee te gaan. Het argument is dat het plan van de Gemertse Watervrienden financieel te weinig zekerheid biedt bij eventuele toekomstige exploitatietekorten. Opvallend is dat hier een puur financiële  redenering gevolgd wordt. Als SP Gemert-Bakel vinden wij dat je geen betere waarborg kunt hebben dat dat een project door de eigen bevolking gedragen en ondersteund wordt. Zij zal er in de toekomst alles aan doen om het schip drijvende te houden. Het is immers hun project! Het college heeft kennelijk weinig vertrouwen in de eigen inwoners. En het mist een vette kans om te laten zien dat wat burgers vinden en graag willen er toe doet! Kortom bepaald geen spetterend beleid!

Nog meer nattigheid op het Schutsveld. Sinds de aanleg van de wijk Ripsoever hebben de bewoners daar last van optrekkend vocht met ondermeer schimmelvorming in de woning als gevolg. Omdat gebouwd werd in een gebied waar grondwater omhoog komt ( (wijstgebied) werd het terrein opgehoogd. Niet met de toegezegde 50 cm, maar plaatselijk zelfs met 2 meter. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om te bedenken dat deze berg zand plus bebouwing en bestrating aanzienlijke druk op de grond en daarmee op het opkomend grondwater uitoefenen. Door de gemeente wordt nog altijd betwist dat dit de oorzaak zou zijn van de wateroverlast op het Schutsveld. Hierover is juridisch ( inmiddels bij het Gerechtshof) het laatste woord nog niet gesproken. Vooruitlopend op de uitkomsten had de gemeente al drainage aan laten leggen die echter volgens de bewoners niet goed functioneert. Laat nou achter het Schutsveld nog een onbebouwd weiland liggen. In 2014 werd een plan om daar vier woningen te bouwen, na bezwaren van omwonenden, van tafel gehaald in afwachting van de uitkomsten van onderzoek en de afloop van juridische geschillen.

Vreemd genoeg komt het college nu met een nieuw plan met slechts één woning. Waarom geen vier zoals de bedoeling was? Voelt men hier nattigheid? Het plan zou door een extra waterberging de situatie niet verergeren, maar zelfs verbeteren. Je zou denken dat vier woningen met waterberging een nóg beter resultaat opleveren.

De buren van het Schutsveld zijn er niet gerust op dat het nieuwe plan hen niet nóg meer overlast gaat bezorgen. En wij als SP evenmin. Er is geen garantie dat het plan werkt! Ook is niet helder wie gaat opdraaien voor de kosten (o.a. vanwege juridische procedures) als de wateroverlast aan het Schutsveld toch verder toeneemt.

Een gemeente dient zich volgens ons te houden aan eerder gedane beloften. Ook dient zij een verantwoord financieel beleid te voeren, zeker nu de gemeente financieel al zowat ónder de grond zit.

En niet in de laatste plaats vindt de SP dat zij klachten en bezwaren van bewoners serieus moet nemen. En dat houdt méér in dan aanhoren wat mensen te vertellen hebben.

 

Jan Bekx

SP Gemert-Bakel

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier