h

Samenleving en Veehouderij

Dit dossier gaat over een samenleving zonder problemen met en in de veehouderij.

22 maart 2019

Op Volksgezondheid bestaat geen wisselgeld

In de gemeenteraadsvergadering van 14 maart jl kon de raad wensen kenbaar maken inzake het “regionaal risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Brabant-ZO”. In een document waren een dertigtal risico’s beschreven.

Lees verder
10 december 2017

SP-Café over intensieve veehouderij en gezondheid

De SP Gemert-Bakel organiseerde voor inwoners van Gemert-Bakel op maandag 20 november jl. een SP café bijeenkomst met als onderwerp “Intensieve veeteelt in relatie tot gezondheid”.

Lees verder
15 november 2017

SP-CAFÉ OVER INTENSIEVE VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID

Op maandag 20 november 2017 organiseert de SP Gemert-Bakel een SP-café bijeenkomst. Het onderwerp dat besproken wordt, is samen praten over vragen en oplossingen in kader intensieve veehouderij en volksgezondheid.

Lees verder
20 juli 2017

Van Muizenhol naar geitenhol naar rattenhol

Eindelijk heeft een overheid het gezondheidsbelang van mensen voor laten gaan op economische belang. Provinciale Staten van Noord-Brabant geven tot 2020 geen vergunningen meer af voor het bouwen van nieuwe geitenstallen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen in de
buurt van geitenstallen een te groot risico lopen op longinfecties. Daarom komt er voorlopig geen geitenstal aan Muizenhol in Bakel.

Lees verder
12 april 2017

Wordt Muizenhol misschien toch een geitenhol?

Eerst een compliment aan de gemeente. Op 2 december 2016 stuurde de SP-afd. Gemert-Bakel een brief met een aantal vragen aan B&W over het houden van geiten. Op 28 maart j.l. kregen we antwoord van de gemeente, waarvan akte. Heeft het publiekelijk aankaarten via het Gemerts Nieuwsblad van het feit dat antwoord uitbleef toch geholpen?

Lees verder
4 februari 2017

Ook SP moet lang op antwoorden van gemeente wachten.

Tijdens de raadsvergadering van 2 febr. gaf een raadslid aan dat hij nog steeds wacht op beantwoording van vragen door B&W, die hij eind november had gesteld.

Lees verder
29 januari 2015

Veel illegale situaties in buitengebied

Mag een boer meer van de gemeente, dan een burger of andere ondernemer? Worden inwoners van Gemert-Bakel niet gelijk behandeld door de gemeente? Die vragen komen op na het lezen van rapport van de gemeente rond de situatie van vrijkomende of vrij gekomen boerderijen. Het rapport staat op 5 februari op de agenda van de gemeenteraad van Gemert-Bakel.

Lees verder
23 januari 2015

Petitie tegen mestfabriek van 500.000 ton

Verontruste omwonenden zijn een petitie gestart tegen het plan voor een megamestfabriek tussen Landhorst en Venhorst. Zij roepen onder andere de provincie Noord-Brabant op om verdere medewerking aan deze fabriek van 500.000 ton per jaar te stoppen. Het initiatief voor de fabriek komt van de Mest Afzet Cooperatie Elsendorp. Die had enkele jaren geleden een plan voor een mestvergister van 700.000 ton op het Gemertse bedrijventerrein Wolfsveld. De omwonenden vrezen dat een grote mestfabriek alleen maar leidt tot meer veedieren en mest.

Lees verder
8 september 2014

Dorpspartij leidt Gemert-Bakel naar meer stank

Onder aanvoering van de Dorpspartij heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel deze zomer stilletjes een slecht besluit genomen. Boerenbedrijven mogen in een deel van het buitengebied van Gemert-Bakel net zoveel stank produceren als voorheen. Meer stank zelfs dan in de landbouwontwikkelingsgebieden bij De Rips en Elsendorp.

Lees verder
24 april 2014

Mest vervuilt ons grondwater nog steeds

Vraag is wat het nieuwe college van B&W van Gemert-Bakel binnenkort presenteert op het gebied van samenleving en veehouderij. Krijgen we meer of minder beesten en mest in Gemert-Bakel?

Lees verder

Pagina's

U bent hier