h

Veel illegale situaties in buitengebied

29 januari 2015

Veel illegale situaties in buitengebied

Mag een boer meer van de gemeente, dan een burger of andere ondernemer? Worden inwoners van Gemert-Bakel niet gelijk behandeld door de gemeente? Die vragen komen op na het lezen van rapport van de gemeente rond de situatie van vrijkomende of vrij gekomen boerderijen. Het rapport staat op 5 februari op de agenda van de gemeenteraad van Gemert-Bakel.

Wie bouwt en onderneemt doet dat volgens een vergunning  en volgens het bestemmingsplan van de gemeente. In een kledingwinkel mag niet altijd een horecazaak worden gestart, of andersom. En in een boerderij of stal mag niet altijd een garage worden begonnen, bijvoorbeeld. De gemeente dient te controleren of volgens de regels wordt gebouwd/gebruikt. En zo nodig dient de gemeente de regels te handhaven. Zo ontstaat rechtsgelijkheid en stuurt de gemeente het ruimtelijk beleid.

Meer dan de helft illegaal

De gemeente heeft een aantal boerderijen in kaart gebracht waar geen vee meer wordt gehouden. Dat waren er 96. Maar dat zijn ze niet allemaal.  Samen hebben deze locaties bijna 120.000 vierkante meter aan bedrijfsbebouwing.  Bijna 69.000 meter daarvan is in strijd met het bestemmingsplan buitengebied, dus in principe illegaal. Dat is meer dan de helft van het aantal gebouwen. Gemiddeld is ruim 700 vierkante meter per perceel in strijd met het bestemmingsplan.

Ook het gebruik van de gebouwen is soms in strijd met het bestemmingsplan. In zeker 19 boerenbedrijven  in het buitengebied van Gemert-Bakel zit een bedrijf dat in strijd is met het bestemmingsplan. En in ongeveer 40 boerenbedrijven zit geen bedrijf, maar wordt volgens opgave alleen gewoond. Ook dat is in strijd met het bestemmingsplan.

Drie keer meer gewoond

En in de praktijk wordt er in het buitengebied van Gemert-Bakel drie keer meer gewoond, dan volgens het bestemmingsplan mogelijk is, aldus het gemeentelijk rapport. Het stuk  is opgesteld toen Lokale Realisten en Dorpspartij nog het college van B&W vormden.

In Gemert-Bakel zijn nog 384 veehouderijen. Gelet op het rapport is het aannemelijk dat in het  buitengebied nog meer  illegale situaties zijn.

“Artikel 5”

Hier ontstaat het beeld dat de gemeente te vaak en wellicht doelgericht “artikel 5” heeft toegepast. Dat wil zeggen het “door de vingers zien” van illegale zaken. Volgens het rapport wordt op elk bezocht boerenbedrijf de naam van een oud-wethouder genoemd. “Toen mocht alles en werd veel gedoogd”, is gezegd. “Gaat de gemeente nu ineens wel handhaven?” vraagt iemand zich af.

De huidige coalitie (Realisten, Dorpspartij en CDA) lijkt het daarover ten onrechte niet te willen hebben. Zij gaat op 5 februari beslissen hoeveel  “steen” er nog bij een boerderij-zonder-vee mag staan. De vorige raad besloot dat de bedrijfsbebouwing gesloopt moest worden; dat het bebouwingsvlak maximaal een halve hectare mocht zijn en dat er maximaal 600 vierkante meter nieuwbouw op een perceel gebouwd mocht worden.

De coalitie wil nu hergebrui k van bestaande stallen onder voorwaarden (deels) toestaan. Onduidelijk is of men dit wil begrenzen tot maximaal 600 meter, of meer bebouwing wil toestaan om sloop te voorkomen. De gemiddelde bebouwing van de 96 onderzochte locaties was  bijna 1250 vierkante meter. In principe is er dus veel te slopen en dat is beter voor het buitengebied.

De SP Gemert-Bakel vindt:

  • Dat de gemeente een onderzoek moet doen naar het al dan niet gebruik volgens het bestemmingsplan van 100 moderne veehouderijen in Gemert-Bakel;
  • Dat niet-legale situaties in het buitengebied door de gemeente zo mogelijk aangepakt  moeten worden ondermeer vanwege gelijke behandeling van inwoners;
  • Dat voormalige boerderijen geen concurrent moeten worden van het bedrijventerrein.
  • Dat het provinciale beleid  verstandig lijkt voor niet-agrarische functies  (overtollige bebouwing slopen, maatwerk, geen detailhandel, kwaliteitsverbetering).

Reactie toevoegen

U bent hier