h

Op Volksgezondheid bestaat geen wisselgeld

22 maart 2019

Op Volksgezondheid bestaat geen wisselgeld

In de gemeenteraadsvergadering van 14 maart jl kon de raad wensen kenbaar maken inzake het “regionaal risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Brabant-ZO”. In een document waren een dertigtal risico’s beschreven.

Als fractievoorzitter SP-Gemert-Bakel gaf ik wederom aan dat Gemert-Bakel zich kenmerkt door een zeer hoge concentratie veehouderijen in een dichtbevolkte regio. Je kunt hier eigenlijk spreken van een vee-industrie. Daarbij is het bekend dat, hoe groter het aantal dieren in de directe omgeving van veel mensen, hoe groter de kans op een nieuwe uitbraak van een zoönose. Zoönosen zijn infectieziekten, die van dier op mens worden overgedragen. Sommige van deze overdraagbare dierziekten vormen een groot risico voor de gezondheid van grote groepen mensen. Recente voorbeelden: Q-koorts en vogelgriep. Hetgeen snel grote gevolgen op het maatschappelijk leven heeft.

In het document stond dat er door Q-koorts in 2009 slechts 40 mensen chronisch ziek zijn geworden. Dit is onzin, want het zijn er veel en veel meer geweest.  De impact van een uitbraak van zoönose zoals bv. Q-koorts, is zeer ernstig. Te denken valt aan de slachtoffers, de financiële schade, de bestuurlijke impact en de maatschappelijke impact. De impact van zoönose is dan ook zeer ernstig: de kans dat een scenario zoönose plaatsvindt, is waarschijnlijk (50% kans!). Het is dus niet de vraag óf er een uitbraak van een zoönose komt, maar wannéér. Wat doen wij als volksvertegenwoordigers met dit gegeven? Alleen maar lezen en zeggen: Oh, dat valt best wel mee. Dat gebeurt vast niet in Gemert-Bakel, ook al is de kans 50%?

De SP Gemert-Bakel vond het zeer zinvol dat er door onze gemeente prioriteiten in genoemde risico’s benoemd worden. Maar ik stelde tevens de volgende vragen:

  • “Als zoönose daarbij niet wordt geprioriteerd, is dan het college en de gemeenteraad niet blind voor het gevaar en waarschijnlijke grote risico van uitbraak van een zoönose?
  • Wat is de ware reden dat het college, niet het voorstel gedaan heeft om zoönose ook als prioritaire risico te benoemen en de opdracht te geven daarnaar te gaan handelen?
  • Wat is hier in Gemert-Bakel het daadwerkelijk beleid in het kader preventie en bestrijding infectieziekte zoals zoönose?
  • Zijn er hier in Gemert-Bakel in kader van preventie, maatregelen genomen om eventuele uitbraak van zoönose en verspreiding van zoönose te voorkomen en de omvang en de impact te beperken?
  • Is er in Gemert-Bakel screening door de veterinaire sector inzake zoönose? Wordt dit in Gemert-Bakel gedocumenteerd en zijn deze gegevens van en in Gemert-Bakel openbaar?                                                                       
  • Is het niet zinvol dat de burger van Gemert-Bakel op de hoogte is van deze preventieve maatregelen? Hiervan op de hoogte zijn, geeft veel vertrouwen in de politiek.
  • Als er in Gemert-Bakel een zoönose zou uitbreken, welke reactieve maatregelen worden hier dan genomen?

Toen er geen duidelijke antwoorden op deze vragen door het college gegeven konden worden, heeft de SP Gemert-Bakel een amendement ingediend om de gemeenteraad te vragen om alsnog zoönosen als derde prioriteit op te gaan nemen.

Uiteindelijk werd het amendement van de SP Gemert-Bakel om zoönosen als derde prioritering vast te stellen ingediend. Ook namens Lokale Realisten/D66, de Dorpspartij en zowaar óók het CDA. De VVD stemde voor. Geweldig! Coalitie en oppositie tesamen! 

“Op volksgezondheid bestaat geen wisselgeld.”

Jan Hoevenaars

fractievoorzitter SP Gemert-Bakel

Reactie toevoegen

U bent hier