h

Natuur in het dorp niet (alleen) voor de lol

9 september 2019

Natuur in het dorp niet (alleen) voor de lol

De laatste tijd horen we regelmatig alarmerende geluiden over de toestand van onze natuur. De  insecten stand (o.a. bijen) holt achteruit, evenals die van akker-en weidevogels. Daar tegenover staat het oprukken van eikenprocessierups en de teek. Er is een toename van, voor onze eigen natuur schadelijke, invasieve exoten, die voor veel overlast en extra kosten van bestrijding zorgen (bijv. de Japanse Duizendknoop).

Planten, dieren en andere organismen in de natuur staan niet op zichzelf. Zij hebben talrijke onderlinge relaties waarvan zij afhankelijk zijn om voort te kunnen bestaan.  We spreken daarom van een ecosysteem. Dat is gezond als het in evenwicht is en in staat om verstoringen van dat evenwicht op te vangen. Een kernbegrip is daarbij :diversiteit. Hoe gevarieerder de “bouwstenen”, hoe robuuster het ecosysteem is.

Bovengenoemde ontwikkelingen laten zien dat ons ecosysteem steeds verder verstoord raakt. Daar zijn veel oorzaken voor aan te wijzen. Vaak wordt met de vinger gewezen naar de agrarische sector, de industrie en het verkeer. Dat is weliswaar niet onterecht, maar gaat voorbij aan de rol van burgers en lokale overheden.

We zien dat steeds meer open plekken in dorpen en steden volgebouwd worden. Reststrookjes natuur worden opgeruimd en vervangen door grasveldjes. Het maaibeheer is wel al verbeterd, maar kan zeker nog slagen maken. Burgers gaan vaak voor gemak. In het ergste geval worden tuinen volledig bestraat of gevuld met grind. Ook kunstgras wordt steeds vaker gesignaleerd. En de tuinen die nog wel groen zijn, staan vaak vol met uitheemse planten waar onze inlandse natuur weinig of niets aan heeft. Reststroken en bermen worden nogal eens bij de tuin getrokken. In het buitengebied zie je steeds vaker dat openbare bermen en slootkanten bij woningen en boerderijen strak gemaaid worden. Om van het gebruik van voor dit doel verboden bestrijdingsmiddelen als glyfosaat nog maar te zwijgen.  Uit oogpunt van een gezonde biodiversiteit in onze natuur zijn dit allemaal zeer ongewenste ontwikkelingen.
Hoe belangrijk het ecosysteem is, laat de overlast van de processierups zien. De bestrijding daarvan kost handenvol geld .  Bestrijding door natuurlijke vijanden laat zien dat de overlast met wel 80%(!) teruggedrongen kan worden.
De SP Gemert-Bakel vindt dat de gemeente veel meer aandacht moet besteden aan het bevorderen van natuur en diversiteit binnen de kernen.  Niet alleen dient de gemeente het voorbeeld te geven door dat zelf te doen, maar ook dient zij in onze ogen te bevorderen ( o.a. via natuurinclusief bouwen)dat de inwoners het belang van natuur in de eigen omgeving steeds beter gaan inzien en er ook daadwerkelijk aan bijdragen. De provincie Noord-Brabant is onlangs gestart met het project Natuur in eigen dorp. Gemert-Bakel doet daar niet aan mee. De SP Gemert-Bakel ziet dat graag veranderen. Coalitiepartijen CDA en Dorpspartij bepalen of dat ook gebeurt. Zij kunnen daarmee een stap zetten om te laten zien wat in hun verkiezingsprogramma’s nauwelijks terug te vinden was, n.l. dat zij natuur en milieu serieus nemen.

Jan Bekx

SP Gemert-Bakel

 

Reactie toevoegen

U bent hier