h

Verder zonder SP fractie

4 november 2019

Verder zonder SP fractie

In het Gemerts Nieuwsblad en het ED was al eerder te lezen dat de SP fractie in de gemeenteraad uit de SP gestapt is en verder gaat als een lokale partij. De 3 fractieleden konden niet langer leven met het idee dat ze nu veel energie investeren in het raadswerk en de kans lopen een volgende keer niet met de raadsverkiezingen mee te mogen doen. Ze ontlenen deze gedachte aan het feit dat de SP een actiepartij is en naast het politieke werk ook de straat op gaat. De consequentie voor de raadsleden is dat ze hun lidmaatschap van de SP op hebben gezegd.

De raadsleden worden geholpen door enkele mensen die veel uitzoekwerk doen en ook als burgerraadslid in de raadscommissies zitten. Deze ondersteuners blijven de 3 raadsleden helpen met hun raadswerk en beslissen voor zichzelf of ze lid van de SP blijven of niet.

Zoals bij veel partijen is er maar een beperkt aantal mensen echt actief bezig met het politieke handwerk. Het raadswerk kost veel tijd en energie, zeker als je nog maar net beginnend bent. Je moet over veel onderwerpen inhoudelijk goed ingevoerd zijn om in de gemeenteraad echt iets in te kunnen brengen. Sinds 2015 heeft het gemeentebestuur er vele zware taken bijgekregen en is het raadswerk naar verhouding ook aanmerkelijk verzwaard. Dit betekent nog méér tijd investeren in het raads- en commissiewerk dan voorheen.

Het nieuwe van het raadswerk en de zware taak was in de besluitvorming van de 3 inmiddels ex-SP-ers het argument om zich volledig te concentreren op de raadstaak en de overige politieke zaken voor de SP vaarwel te zeggen.

Het bestuur van de SP-afdeling kan zich de motivatie voorstellen, maar betreurt deze stap ten zeerste. We zijn uiteindelijk met zijn allen dit avontuur begonnen en heeft de kiezer 3 SP-ers opdracht gegeven om het SP gedachtengoed te verwoorden in de gemeenteraad. Gelukkig hebben de 3 raadsleden aangegeven het verkiezingsprogramma te blijven volgen zodat u als kiezer weet dat de keuze die de raadsleden maken niet over de inhoud gaat van wat de SP-afdeling voorstaat. Er zal gewerkt blijven worden aan een socialer en rechtvaardiger Gemert-Bakel.

Met het opstappen van de raadsfractie heeft onze afdeling een flinke aderlating moeten doen, maar blijft wel voortbestaan. Het huidige bestuur heeft besloten aan te blijven en gaat zich beraden op het versterken van de afdeling. Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe leden en in het bijzonder jongere mensen van harte welkom. Ondanks het feit dat we niet meer in de raad zitten, kan de SP toch veel voor mensen betekenen. U kunt altijd een beroep op ons doen.

Het bestuur van de SP-afdeling kijkt niet met wrok terug en wenst de voormalige SP-fractie veel succes met de voortzetting van het raadswerk. De SP afdeling Gemert-Bakel blijft zich ook in de toekomst sterk maken voor een rechtvaardiger maatschappij, met extra ondersteuning van de zwakkeren. Welvaart en welzijn voor iedereen, binnen én buiten Gemert-Bakel.

Namens het bestuur,

Marius Vos

Voorzitter SP afdeling Gemert-Bakel

Reactie toevoegen

U bent hier