h

SP- vragen over verkeer van en naar crematoria

5 februari 2015

SP- vragen over verkeer van en naar crematoria

De SP Gemert-Bakel heeft vragen gesteld aan B&W over de twee verschillende initiatieven voor een crematorium aan de Peeldijk in Gemert.  De SP wil van B&W weten hoe bij de twee plannen de verkeerstechnische kant door de gemeente is beoordeeld. Denk daarbij aan de ontsluiting van de geplande crematoria.  Centraal punt daarbij is de vraag of beide ondernemers gelijk zijn behandeld.

De SP heeft hierbij zonodig een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

B&W heeft  op  30 september 2014 besloten in principe medewerking te willen verlenen aan een crematorium aan de Peeldijk. Dit terwijl de gemeente eerder terughoudend heeft gereageerd op een plan van Waterhof bij dezelfde weg. 

Het college heeft het het besluit tot principe-medewerking aan het crematorium genomen toen de burgemeester afwezig was. Daardoor was wethouder Van Extel (CDA) als loco-burgemeester voorzitter van het college. Bij stemmingen in B&W heeft de burgemeester of loco-burgemeester een dubbele stem. Bij afwezigheid van alleen de burgemeester in een B&W-vergadering heeft het CDA daardoor de meerderheid in B&W. Tenminste als de CDA-wethouders het met elkaar eens zijn.

Schijn van vriendjespolitiek

De ondernemer aan de Peeldijk 20b is tevens raadslid van het CDA. Daardoor ontstaat bij dit besluit de schijn van CDA-vriendjespolitiek.  Zeker omdat een andere ondernemer weinig medewerking kreeg voor een soortgelijk plan en omdat de burgemeester afwezig was. Bovendien valt het onderwerp binnen de portefeuille van Van Extel. Het was zuiverder geweest om dit voorstel te behandelen onder aanwezigheid van de burgemeester als voorzitter.

Bestaande bebouwing

De schijn van belangenverstrengeling werd later onderkend door B&W door wethouder Hoppezak (Realisten) de honeurs te laten waarnemen in deze kwestie. Terwijl het niet zijn portefeuille is. Ook probeerde B&W de gemeenteraad in januari dit jaar middels een brief duidelijk te maken dat het om twee verschillende zaken zou gaan. Zo zou het initiatief van de ondernemer  aan de Peeldijk gepland zijn bij bestaande bebouwing en dat van Waterhof niet.  De aanwezigheid van zo’n “bouwblok” in het bestemmingsplan zou een voorwaarde zijn voor het mogen bouwen bij de Peeldijk.

Het college gaat in het bericht aan de raad niet in op de ontsluiting van beide geplande crematoria op/bij de Peeldijk en toekomstige Noord-Om.  Vandaar de vragen van de SP.

Waarschijnlijk komt het onderwerp aan de orde in een raadscommissie van deze maand.

Reacties

Bij Waterhof Uitvaartzorg zijn we zeer benieuwd met welk kletsverhaal de gemeente Gemert-Bakel nu op de proppen komt...

Reactie toevoegen

U bent hier