h

Wethouders Hoppezak en Bevers genieten tegelijk salaris en uitkering uit gemeentekas

9 februari 2015

Wethouders Hoppezak en Bevers genieten tegelijk salaris en uitkering uit gemeentekas

De wethouders Bevers (Dorpspartij) en Hoppezak (Lokale Realisten) genieten tegelijk salaris en uitkering uit de gemeentekas. Dat blijkt uit recente stukken van de gemeente.

SP-kamerlid Ronald van Raak heeft hierover kamervragen gesteld in 2014. Hij en de SP Gemert-Bakel vonden het moreel verwerpelijk om naast een goed betaalde baan toch nog wachtgeld uit het vorig wethouderschap te willen ontvangen. Beide wethouders zijn parttime gaan werken. Daarom hebben zij formeel recht op zogenaamd wachtgeld voor die dag waarop ze niet werken. Dat wachtgeld is eigenlijk bedoeld ter overbrugging van een periode waarin een werkloze wethouder op zoek is naar een andere baan.

Solliciteren de wethouders?

Maar die baan hebben ze al: het parttime wethouderschap in het huidige college van B&W. De SP Gemert-Bakel is benieuwd of de wethouders ook solliciteren en/of een tegenprestatie leveren in verband met het ontvangen van het wachtgeld. Andere uitkeringsgerechtigden worden door de gemeente verplicht om te werken met uitkering. De wethouders (tevens uitkeringsgerechtigden) zouden dan het goede voorbeeld  moeten geven door er een baantje bij te nemen.

Bijna 200.000 euro

De uitkering van het wachtgeld komt uit de gemeentekas aan het Ridderplein. De gemeente had met dit geld andere dingen voor de inwoners kunnen doen. Het uitkeren van het wachtgeld aan deze twee wethouders en aan voormalig wethouder T. Vogels (Realisten) kost de gemeente in totaal (samen) 195.986 euro. Dit over de periode 2014 – 2017. Terwijl de zittende wethouders nergens op zitten te wachten en volop voor de gemeenschap aan de bak kunnen…

Een voltijdswethouder verdient in Gemert-Bakel bijna 6000 euro bruto per maand. Van 80 procent van dat salaris (zonder wachtgeld) is ook nog aardig te leven. Bovendien is het in deeltijd werken een eigen keuze.

Uitleggen aan de kiezers

De SP in Den Haag wil dat de wet veranderd wordt, zodat deze situaties verleden tijd zijn. “Tot die tijd is het aan bestuurders zelf om deze keuze te maken. Dat is een politieke keuze, die wethouders ook zelf mogen uitleggen aan de kiezers,” aldus Ronald van Raak vorig jaar tegen de SP Gemert-Bakel.  Het is de SP Gemert-Bakel nu duidelijk welke keuze de wethouders hebben gemaakt.

Reacties

Voordat ik mij hierover een oordeel vorm zou ik graag willen weten in hoeverre het in deeltijd werken echt een eigen keuze van deze heren is geweest. Mocht iemand hierover meer kunnen vertellen dan bij deze het verzoek om dat hieronder toe te lichten.

Het zou helemaal mooi zijn als er een toelichting kwam van de heren zelf. Ik acht de kans groot dat ze dit ook zullen lezen en ga er van uit dat ze niets te verbergen hebben.

Reactie toevoegen

U bent hier