h

2,4 miljoen sociaal gemeentegeld niet voor ander doel gebruiken

2 juli 2016

2,4 miljoen sociaal gemeentegeld niet voor ander doel gebruiken

De gemeente Gemert-Bakel lijkt uit een diep financieel dal opgekrabbeld te zijn. Met de presentatie van de jaarrekening 2015 kon het gemeentebestuur trots victorie kraaien, want er was een overschot van maar liefst 3.576.000 euro.

Waar komt toch plots al dat geld vandaan? Jaren aan een stuk het geld bij elkaar moet harken o.a. door de OZB buitensporig te verhogen en nu in een keer een flink positief jaarsaldo.

Inderdaad, de OZB heeft hier een beetje toe bijgedragen. Maar verreweg het grootste bedrag komt van het rijk, namelijk 2.422.000 euro. Dat is het geld dat “over” is van de WMO, de jeugdzorg en de participatie (voor mensen die in de bijstand zitten en weer moeten gaan werken). Samen wordt dit het “ sociaal domein” genoemd. Hoe reken je je als gemeente rijk?

Hoe kan het toch dat onze gemeente zoveel geld over heeft op deze 3 nieuwe taken, die ze van de landelijke overheid mag uitvoeren? Je zou eerder verwachten dat er tekorten zijn. Want het rijk heeft al flink gekort op deze taken voordat het geld naar de gemeenten ging.

Genoeg hulp?

Heeft onze probleemjeugd wel gekregen waar ze eigenlijk recht op heeft, namelijk een goede, lees deskundige, probleemaanpak? Hebben de mensen die daar recht op hebben wel genoeg huishoudelijke hulp gekregen?

Nu wil B&W van het positieve resultaat van 3,5 miljoen, 1,9 miljoen storten in de pot reserves voor het sociaal domein. Lijkt heel wat! Het overige geld wordt gebruikt voor een eenmalige teruggave van OZB en nog wat voor kleinere projecten. En dan gaat er nog ruim 1,2 miljoen naar de algemene reserves om de grote schuld van de gemeente af te lossen.

Teveel gekort

De gemeente schrijft zelf in het jaarverslag dat er wel wat risico’s zijn op het gebied van het sociaal domein. Meer bezuinigingen van het rijk of dure aanvragen voor bijvoorbeeld de jeugdzorg. Het kan zijn dat de gemeente teveel gekort heeft op de huishoudelijke hulp, net als andere gemeentes. De hoogste bestuursrechter in Utrecht heeft duidelijk gemaakt dat veel gemeentes hun werk over moeten doen, omdat ze niet volgens de wet gehandeld hebben.

De gemeente Amsterdam is zo loyaal geweest naar haar bewoners dat ze de kortingen allemaal teruggedraaid hebben. Deze gemeente gaat alle keukentafelgesprekken opnieuw houden. Het zou de gemeente Gemert-Bakel sieren dit ook te doen. Want er zijn duidelijke signalen van bewoners dat het hier ook niet goed gegaan is.

Keukentafelgesprekken

Daarom stelt de SP Gemert-Bakel voor om al het geld dat er over is op het sociaal domein, dus 2,4 miljoen euro, te storten in de reserves van het sociaal domein en daarvoor te oormerken. Daarnaast zou het ruimhartig zijn naar haar bewoners, die helaas gebruik moeten maken van de WMO, door de kortingen terug te draaien en volgens de bepalingen in de wet de keukentafelgesprekken opnieuw en op een goede manier te houden.

Reactie toevoegen

U bent hier