h

Op bezoek in De Bron

25 april 2018

Op bezoek in De Bron

Zoals eerder aangekondigd in de Handelse Courant was de SP op bezoek in De Bron op 11 april jl. Een gezellige bijeenkomst in de foyer met een 12-tal Handelse inwoners. De 3 nieuwbakken raadsleden van de SP waren er ook bij. Net geïnstalleerd als raadslid en al meteen het oor te luisteren leggen bij onze inwoners.

De SP fractie wilde komen luisteren naar zaken die Handelnaren aanspreekt, maar ook persoonlijke problemen konden aan de orde worden gesteld.

Het hoofdonderwerp was de Rooije-Asch. Diverse bewoners waren aanwezig en vertelden welke problemen ze ondervinden met het uitvoeren van de handhaving door de gemeente. De algemene stemming was dat er gehandhaafd moet worden, maar dat de gemeente wel moet kijken naar de persoonlijke omstandigheden van mensen ook als niet altijd alles volgens de regeltjes is verlopen in het verleden. Verschillende mensen gaven aan zich gemangeld te voelen tussen het gemeentelijk handhavingsbeleid en de belangen van de huidige eigenaar.

Natuurlijk konden de fractieleden niet ingaan op de individuele problemen anders dan er naar luisteren. Wel is toegezegd dat de SP zich zal verdiepen in dit dossier en misschien iets kan betekenen voor de bezwaarmakers. Uit de persoonlijke uitingen kon wel opgemaakt worden dat het een ingewikkelde materie is. Niet handhaven, eigenaren wisselingen, beloftes die niet nagekomen worden, als bewoner ingeschreven staan maar nu weg moeten, rechtszaken die aangespannen zijn, enz. In mei wordt er weer een uitspraak gedaan door de rechter en afgesproken is eventjes op dit vonnis te wachten.

Iemand was ook benieuwd wat er met het vrijgekomen terrein gaat gebeuren waar de oude Bron stond. De wens van de gemeente is om er te bouwen, omdat het geld dat de grond opbrengt mede dient ter compensatie van de multifunctionele accommodatie die Handel nu rijk is. Niet iedereen is het met deze plannen eens. Misschien moet het maar gedeeltelijk bebouwd worden zodat er wat meer parkeergelegenheid in Handel komt.

Ook naar persoonlijke problemen met wmo-aanvragen werd geluisterd.

Mocht u willen reageren n.a.v. het bovenstaande dan kan dat via onze website www.gemert-bakel.sp.nl of via tel. 06-23234859.

Marius Vos

Reactie toevoegen

U bent hier