h

Voedselkaravaan 27 oktober in Venlo

19 juli 2018

Voedselkaravaan 27 oktober in Venlo

Langs deze weg willen wij jullie op de hoogte brengen van een bijzondere activiteit van Voedsel Anders. Dit is een landelijk netwerk dat in 2012 is gestart om de beweging te versterken van mensen in Nederland en Vlaanderen die een ander systeem van voedsel en landbouw willen. De kernbegrippen zijn: eerlijke prijzen voor de producent, gezond en lekker eten, samenwerken met de natuur, beperken van de macht en invloed van de grote agrochemische bedrijven, korte ketens, rechtvaardige handel, toegang tot grond en zeggenschap van producent en burger over het voedsel.

Voor 2018 staat een Voedselkaravaan door heel Nederland gepland. Op zaterdag 27 oktober is Venlo de Pleisterplaats voor Noord-Limburg/Zuidoost-Brabant. De SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg is gevraagd de organisatie van deze dag op zich te nemen vanwege haar bijna 15 jaar ervaring met het organiseren van informatiebijeenkomsten over landbouw-gerelateerde onderwerpen.

Informatie over de Voedselkaravaan staat op de website: https://www.voedselanders.nl/de-voedselkaravaan-2018 en informatie over de opzet van de Voedselkaravaan in Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant is ook te vinden op dezelfde site bij data-en-locaties.

Voor de organisatie van de dag doen wij namens de coördinator van de Voedselkaravaan, Paul Geurts, een oproep aan onze leden om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren. Daarbij kan gedacht worden aan het opvangen van de deelnemers, begeleiden van sprekers en de mensen die een workshop verzorgen, het maken van verslagen van de workshops, ondersteuning bieden bij het uitserveren van een lunch en hand-en-spandiensten verlenen bij de borrel, aan het einde van de dag.

Onze vraag is: heeft u tijd/zin om op 27 oktober mee te helpen? Laat het ons dan s.v.p. weten via pgeurts1@home.nl en geef aan welk tijdstip/dagdeel u beschikbaar bent en bij welk onderdeel u wilt meehelpen.

Wilt u het initiatief van de Voedselkaravaan Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant ook financieel steunen dan kunt u een bedrag overmaken op de rekening van de Stichting “Het Beleg” NL78TRIO 0198 1456 75, o.v.v. ‘Donatie Voedselkaravaan’ en daar aan toegevoegd uw naam. Daarnaast verzoeken we u dan een mail te sturen naar pgeurts1@home.nl met vermelding van het gedoneerde bedrag, uw rekeningnummer en naam en adres, zodat we straks ook kunnen traceren waar de donaties vandaan komen. Wij zouden u enorm erkentelijk zijn, als u dit initiatief ook op deze manier zou willen steunen!

Bij voorbaat hartelijk dank.

Wilma Kurvers (organisatiesecr. SP Horst aan de Maas)

’s Morgens worden excursies gepland naar een aantal bedrijven in de Peel-regio (vervoer per bus).
Daarna is er in Venlo een lunch en een informatiemarkt waar inspirerende initiatieven zich kunnen presenteren aan het publiek.
’s Middags zijn er een aantal inleidingen, worden diverse workshops georganiseerd en films vertoond. Daarbij wordt aandacht besteed aan lokale initiatieven en ook aan mogelijke alternatieven binnen het Europese handels- en landbouwbeleid.
Op deze manier komen er op deze dag zowel initiatieven in de praktijk, als mogelijk structurele beleidsalternatieven aan de orde.
Ook worden tussen de middag naast een lunch inleidingen verzorgd over machtsstructuren in de landbouw (wereldwijd en in Nederland). Daartoe is onder andere Niek Koning (Wageningen Universiteit) uitgenodigd.

Reactie toevoegen

U bent hier