h

Hoe het RECHT toch zegeviert

16 november 2018

Hoe het RECHT toch zegeviert

Een jaar geleden stuurde de SP Gemert-Bakel een open brief aan het college van B&W en de toenmalige gemeenteraad over een convenant WMO en regresrecht. Wij werden geïnformeerd over dit onrecht door Martinus Brekelmans en Maria Smulders, advocaten.

Een lastig verhaal, maar toch nog kort enige uitleg.

Als je als werkgever mensen voor je hebt werken, kun je die verzekeren tegen letselschades opgelopen in relatie tot het werk en waarbij de schuld ligt bij anderen. Dat kunnen zijn ongelukken, medische missers, bedrijfsongevallen, etc.

De Bond van Verzekeraars kocht dit risico af middels een convenant met de gemeente. De gemeente krijgt hiervoor per inwoner een bedrag, maar moet dan opkomen voor kosten zoals een rolstoel, etc. Dit moet de gemeente dan betalen uit de WMO-gelden. Verzekeraars zijn goedkoop af van mogelijke forse schadeclaims en de gemeenschap draait er voor op.
Wij gaven te kennen tegen dit convenant te zijn, omdat we het onrechtvaardig vinden, de gemeenschap een boel geld kost en de verzekeraars met de winst gaan strijken.

Ons gemeentebestuur had hier wat minder moeite mee en liet ons in een brief weten dat dit besluit een bevoegdheid van B&W is en dat B&W geen reden zag om af te zien van het convenant.

In de toenmalige gemeenteraad zijn door de Lokale Realisten bij monde van Ton Vogels, mede namens  ons, vragen gesteld over dit onderwerp. Waarvoor dank.

Een dergelijk protest werd in meerdere gemeenteraden geuit en in enkele gemeenten zag men af van voortzetting van het convenant. Onze landelijke partij nam ook de handschoen op en Michiel van Nispen diende een motie in bij de Tweede Kamer, die door de minister (Dekker) werd overgenomen. Na onderzoek door de landsadvocaat bleek dat het convenant geen rechtsgrond had. Dankzij het doorzettingsvermogen van bovengenoemde advocaten en de SP stopt de Bond van Verzekeraars nu met het convenant, want er is geen financieel voordeel meer. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kiest nu eieren voor haar geld en stelt de gemeenten voor geen nieuw convenant meer aan te gaan.

Maar we zijn er nog niet. De convenanten uit het verleden lopen nog en de gemeenten moeten de slachtoffers blijven betalen tot de slachtoffers er geen beroep meer op (kunnen) doen. Zoals eerder vermeld, moet dit uit de WMO-pot worden betaald.

Daarom doet de SP Gemert-Bakel een dringend beroep op het college om de convenanten uit het verleden nietig te verklaren om zo de slachtoffers het recht terug te geven de schade te verhalen op de verzekeraar. Wij zullen dit zeker aan de orde stellen binnen het raadsoverleg.

Dankzij de inzet van bovengenoemde advocaten en onze landelijke SP is er een onrecht rechtgezet. Doorzetten levert resultaat en dat doet de SP, ook lokaal.

Sluit je aan en vecht mee voor een rechtvaardiger Gemert-Bakel. Heb je interesse voor onze afdeling neem dan contact op. Wij komen u graag uitleggen wat we allemaal doen bij de SP Gemert-Bakel.

Marius Vos
06-23234859

Reactie toevoegen

U bent hier