h

Is dit verspilling van gemeenschapsgeld?

13 december 2018

Is dit verspilling van gemeenschapsgeld?

In de maand juni 2018 werd op de Schoolstraat te Bakel een wegversmalling aangelegd. Door de Dorpspartij werden hierover aan het College al vragen gesteld. Voornamelijk over de verkeerstagnatie tijdens de spitsuren. Mede oorzaak was het verkeerd om plaatsen van de verkeersborden. Ook was de doorgang van deze versmalling veel te nauw. Hierdoor werd ook door zwaar (landbouw) verkeer de wegversmalling kapot gereden.

De SP Gemert-Bakel begrijpt dat de wegversmalling tot stand is gekomen om de verkeersveiligheid, ter hoogte van het kindcentrum de Bakelaar te verbeteren. Maar de vraag rijst bij de SP waarom vooraf geen overleg is gevoerd met verkeersdeskundigen van de politie Oost-Brabant; vooraf geen (verplicht) verkeersbesluit door het College is genomen en geen deugdelijk onderzoek is verricht.

Hiermee was voorkomen dat deze wegversmalling verwijderd moest worden, omdat de versmalling niet voldeed en er veel klachten waren van omwonenden door geluidsoverlast door de middengeleider.

Kosten van deze versmalling bedroegen € 10.000.

Niet lang geleden is er weer een nieuwe wegversmalling aangelegd. Ook hier rezen dezelfde vragen.

Tijdens de spits, maar ook tijdens de schoolactiviteiten ontstaan verkeersgevaarlijke situaties. De brigadiers staan op de rijbaan, waardoor fietsers, scooters op het naast gelegen, véél te brede, fietspad, doorrijden omdat er geen fysieke belemmering is. De vraag was ook of de versmalling aan de wettelijke aanbevelingen voor deze gebiedsontsluitingsweg voldeed.

Reactie toevoegen

U bent hier