h

Een sociale Gemeente?

14 maart 2019

Een sociale Gemeente?

Onlangs heeft  bijna iedereen weer de jaarlijkse aanslag Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen ontvangen.

Als je niet op tijd betaalt, wordt er geen herinnering meer gestuurd, maar krijg je meteen een aanmaning. En dat kost je geld, al wordt er niet bij gezegd hoeveel. Even speuren op de website van de BSOB leert dat het gaat om € 7 of € 16 afhankelijk van de hoogte van de aanslag( minder of meer dan € 450) . Dat maakt duidelijk dat het een boete is, anders zou het tarief voor iedereen gelijk moeten zijn.

De Nationale Ombudsman heeft er al op gewezen dat de overheid niet netjes handelt door niet eerst een herinnering te sturen.Nu zult u zeggen: ”Eigen schuld, had je maar moeten betalen”. Dat lijkt een redelijk standpunt. Helaas gaat het voorbij aan het feit dat sommige mensen daartoe niet in staat zijn. Redenen kunnen o.a. zijn: moeite met digitale post, analfabetisme, in geestelijke nood of financiële problemen zitten. Zoals onlangs nog bleek uit een onderzoek, is de schaamte daarvoor vaak groot. Het kan er toe leiden dat mensen hun kop in het zand steken of depressief raken en de boel maar op hun beloop laten.

Het gaat dus vaak om mensen in nood. En wat doet de gemeente (via de BSOB) in dit geval?  Zij communiceert via een aanmaning/boete dat zij geen boodschap heeft aan hun moeilijkheden. Sterker nog, je wordt er voor gestraft. Ja, er zijn betalingsregelingen te treffen en voor minima is er zelfs kwijtschelding mogelijk.

Maar het kwaad is al geschied. De draai om je oren heb je al binnen. Als je al schulden hebt, is dat des te wranger, omdat die daardoor alleen maar groter worden. Zeker omdat ook andere overheidsinstanties zo handelen met een opeenstapeling van schulden als gevolg. De schuldproblematiek kost de samenleving handen vol geld in de vorm van hulpverlening, gerechtelijke kosten, enz. De winst op korte termijn eindigt onder de streep vaak in een verlies als je alle kosten meetelt.

Naar aanleiding van rapportages van de Nationale Ombudsman heeft de SP Gemert-Bakel vragen gesteld in de commissie Financiën en Bestuur. Het antwoord vanuit de Gemeente was nogal vaag en komt er op neer dat men niets wenst te veranderen aan het gevoerde beleid. Er van uitgaande dat niet-betaling vaak een signaal is dat mensen in de problemen zitten, kan de Gemeente proberen om pro-actief hulp aan te bieden.

Daarmee laat zij zien dat zij zich bekommert om haar inwoners die in nood verkeren. Dat mag volgens ons van een gemeente verwacht worden: dat zij zich bekommert om haar inwoners.Dat dit niet gebeurt, is met de huidige coalitiepartijen zacht gezegd “opmerkelijk”. De Dorpspartij laat zich immers al jaren voorstaan op haar sociale beleid, maar laat het hier toch duidelijk afweten.  Het CDA heeft “christelijk” in haar naam, maar aan deze manier van omgaan met je inwoners kunnen wij niets christelijks ontdekken.

Jan Bekx

SP Gemert-Bakel

Reactie toevoegen

U bent hier