h

Creatieve oplossingen van gemeente en/of aanvrager niet langer belonen met (bouw)vergunning

14 april 2019

Creatieve oplossingen van gemeente en/of aanvrager niet langer belonen met (bouw)vergunning

Zoals onlangs in het Gemerts Nieuwsblad is gepubliceerd worden wetten en regels slechts in 54 % van de gevallen nageleefd door inwoners en instellingen in Gemert-Bakel. Wat is hier de oorzaak van:

In het verleden is door de gemeente Gemert-Bakel een veel te tolerant beleid gevoerd ten aanzien van afwijkingen van het bestemmingsplan en bouwvergunning.  Daardoor is bij velen de indruk gewekt dat het met de bepalingen niet zo nauw genomen hoefde te worden, omdat het uiteindelijk toch wél geregeld werd.

In 2018 werd het bestemmingsplan buitengebied Gemert-Bakel 2017 door de gemeenteraad, met uitzondering van de SP Gemert-Bakel, goedgekeurd, waarbij een groot aantal illegale bouwsels en handelingen gelegaliseerd werden. Dit waren over het algemeen wél zaken die al jaren door de gemeente gedoogd werden en daardoor niet meer handhaafbaar waren.

Dat de SP zijn goedkeuring aan dit bestemmingsplan onthield, is ons inziens terecht geweest. Er werden namelijk 135 zienswijzen ingediend, waarvan er 33 beroep hebben aangetekend bij de Raad van State. Daarnaast heeft de Raad van State de plandelen van 24 agrarische bedrijven stilgelegd. Deze procedures kosten de gemeente Gemert-Bakel bergen met geld.  

Op 29 maart 2019 heeft de Raad van State in de kwestie Peeldijk te Milheeze een uitspraak gedaan waarbij de gemeente Gemert-Bakel opnieuw in het ongelijk is gesteld. Hierdoor is de gemeente weer veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en griffierechten ad €1.362. Daarnaast zijn er telkens ambtelijke kosten en in bepaalde gevallen moest er zelfs externe juridische hulp ingekocht worden.

In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht moet door de gemeente beoordeeld worden of handelingen binnen de bestaande wetgevingen gelegaliseerd kunnen worden. Maar het moet niet zo zijn dat de gemeente Gemert-Bakel en aanvrager allerlei creatieve oplossingen bedenken om toch het bestemmingsplan gewijzigd te krijgen. Vervolgens deze herziening ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad, waarna een eventuele goedkeuring door de raad volgt. Het gevolg kan zijn, zoals zo vaak is voorgekomen, dat de bestuursrechter het Besluit van het College alsnog vernietigdt met opnieuw de nodige kosten voor de gemeente.

Als de gemeente Gemert-Bakel binnen de wettelijke bepalingen acteert, weet iedereen in Gemert-Bakel waar hij zich aan dient te houden. De gemeente moet “klip en klaar” communiceren met de inwoners van Gemert-Bakel dat afwijkingen in een bestemmingsplan of bouwvergunning in goed overleg vóóraf binnen de wettelijke kaders bespreekbaar zijn en niet achteraf.

De portefeuillehouder, burgemeester M. van Veen, heeft ook in de afgelopen raadsvergadering toegezegd met de gemeenteraad informatief in gesprek te gaan omtrent de huidige handhavingszaken en het te voeren beleid.

Het zou zó moeten zijn dat degene die zich willens en wetens niet houdt aan het bestemmingsplan of de bouwvergunning moet weten dat hij of zij bij de gemeente Gemert-Bakel op géén enkel begrip hoeft te rekenen.

Raadslid

A.W.J.(Stan) van Kollenburg

Reactie toevoegen

U bent hier